Author Archives: gudrunkj

Ungane mine!

Love will tear us apart Solveig Østrem og Mari Pettersvold gav i 2011 ut boka Mestrer – mestrer ikke, ei viktig bok om kartlegging og tronge krav for ungars åtferd i barnehagen. Eg las ein kronikk der dei introduserte boka, … Les meir

Posta under Groruddalen | 2 kommentarar

Septemberdiktet

Inspirert av Jostedalsrypa prøver eg meg med månadens dikt, berre at dette har eg laga sjølv. Takk til Jone Aareskjold, som ein gong i ein bitter krangel (kan det ha vore i 1997? 98?) kom med den drepande sluttkommentaren: «Den … Les meir

Posta under Uncategorized | 2 kommentarar

Superhelt

«Nynorsk er et utdøende språk, og det må vi hjelpe til å drepe», sa ein elev ved Fagerborg vidaregående skole i vinter, i eit TV-innslag om framlegget frå Utdanningsdirektoratet om å redusera sidemålsopplæringa. Som grunngjeving for eit nyleg framlegg om … Les meir

Posta under Uncategorized | 2 kommentarar

Sidemålsundervisninga er svar på ein retorisk situasjon

Sidemålsmotstanden vert ikkje skapt av norskundervisninga Ein ungdomsskulelærar snakkar på fyrste foreldremøte om kor viktig det er at foreldra syner positive haldningar til skulen og faga. Ein far rekkjer opp handa: «Meiner du me skal seia til ungane at dei … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Eit lett val

Takk, abortlova! Då eg sat på kontoret på sjukehuset, ei veke etter eg fann ut eg var gravid, og hadde svara på spørsmåla frå dama i kvit frakk (Vurderte du angrepille? Nei. Er du sikker på dette her? Ja.), og … Les meir

Posta under politikk | 71 kommentarar

Nøkternt, men forsvarleg

Barnehagen til ungane mine har ingen styrar. Slik har det vore eit halvår eller noko, etter at den førre styraren slutta. No er styraren for ein annan barnehage mellombels styrar for vår òg, og me har fått brev om at det er … Les meir

Posta under Groruddalen, politikk | Kommenter innlegget

Å løysa opp lim

Jonas Gahr Støre fekk mykje merksemd då han sette ned eit utval for å finna ut kva som batt samfunnet vårt saman, kva limet i samfunnet bestod av. Om Støre har funne limet, kan han ikkje ha fortalt det til … Les meir

Posta under Groruddalen, politikk | Kommenter innlegget

Språklaus

Far min vs Kristin Halvorsen «Vil de gjøre ungdommen språkløse?» sa far min. Han ringde meg ein av dagane etter at Kristin Halvorsen hadde lansert framlegget om å svekkja sidemålsopplæringa. Eg visste ikkje heilt kva eg skulle svara. Far min … Les meir

Posta under målsak, politikk | 3 kommentarar

Nynorsk og nisseluer

Oppslaga om at femteklassingar ved ein skule i Drammen ikkje fekk gå i nisseluer på juleavslutninga la grunnen for høgstemde kjærleikserklæringar til norske tradisjonar. Sjølv om nisselua ikkje er noka norsk oppfinning, er ho kanskje eit spesielt verksamt symbol hjå … Les meir

Posta under fagleg, målsak, politikk | 2 kommentarar

Fanga i svevet 2: Semiotisk remediering

Dagny remedierer I førre veka var eg på kurs og konferanse på Høgskulen i Vestfold om, mellom anna, semiotisk remediering. Remediering vil seia at ein hermar, gjentek eller siterer noko i eit anna medium eller ein annan modalitet, som til … Les meir

Posta under fagleg | Kommenter innlegget