Litt spesielt

Å ikkje kunna språket lenger

Om att og om att såg eg videoklyppet der Erna Solberg seier «Men jeg synes det blir litt spesielt å gjøre dette om til et spørsmål om kvinner, eller bare likestilling» om altså, abort.

Sjølv om eg ikkje finn att klyppet, sluttar ikkje lydsporet å gå i hovudet. Den tilknytte argumentasjonen er at abort er eit stort og vanskeleg etisk spørsmål, som handlar om «både mann og kvinne som er gjennom den situasjonen» og i den samanhengen er legane sin reservasjonsrett viktig, for abort er også eit stort og vanskeleg spørsmål for dei, på same måten som det er for dei «kvinnene, eller familiene», som søkjer abort. (I internettsk etterpåklokskap, her ligg filmen, ho seier desse tinga ein sju-åtte minutt uti)

Med eitt slag er ikkje lenger det å vera gravid ein tilstand som råkar kvinnekroppen, det er noko som mann og kvinne er gjennom saman, i familiane. I abortlova står det at det er den gravide kvinna sjølv, som før veke 12 skal råda over embryoet i kroppen hennar. I lovverket er abort fyrst og fremst eit kvinnespørsmål. Sedd i høve til lovverket er såleis argumentasjonen til den nye statsministeren radikal. Men radikaliteten vert på magisk vis usynleg med frasen «det blir litt spesielt».

Det er vanskeleg å vita korleis ein skal svara argumentativt på dette. «Litt spesielt» er det språklege uttrykket for ei rynke over nasen, eit litt forundra andlet som ein møter når ein har gjort noko utanfor folkeskikken (og tru meg, kvinner som seier høgt at dei har teke abort, får høyra at dei er utanfor folkeskikken).

No trur eg ikkje denne opningstalen for den nye tida tyder at abortlova kjem til å falla om eit par år. Til det er retten ho vernar om for mykje brukt, av kvinner i alle samfunnslag og parti.

Meir sannsynlege konsekvensar av den nye regjeringa er ting som at bønder som har investert i maskiner og driftsbygningar gjennom spesielle landbrukslåneordningar finn ut at det einaste økonomisk haldbare er å selja landbruksjorda til hyttetomter eller bustadutvikling. At endå fleire kjem til å vera redde på jobben fordi endå fleire kjem til å vera mellombels tilsette. Det heiter i regjeringserklæringa eit ope arbeidsliv. Å prøva ut normerte sjukmeldingar, det vil seia at det ikkje er fastlegen som ut frå ei fagleg vurdering av pasienten skriv ut ei sjukmelding til pasienten sin, no skal han gjera den faglege vurderinga basert på ei liste over gjennomsnittleg sjuketid ved ulike diagnosar, vert også selt inn som ei hand til dei trengjande, ei hjelp mot utanforskapet. Difor skal det også «løna seg å jobba». I det ligg det ein ikkje-argumentativ mistillit til alle som av ulike grunnar ikkje er i arbeid – anten dei er arbeidslause, sjuke, uføre eller pensjonistar, ei halvkveda vise om at dei er i den situasjonen dei er i fordi dei har valt det av omsyn til eiga vinning. Alle venstresida sine forsøk på å rekna ut at det faktisk løner seg å arbeida kjem til kort mot dette, sidan argumentet ikkje gjeld at ein tener meir pengar på å arbeida enn på å leva av trygd, argumentet gjeld dei personlege eigenskapane til menneske som tek imot trygd. Men dei kan ein jo ikkje akkurat ta opp til eksplisitt debatt – det blir litt spesielt.

Det eg skjønar når eg høyrer statsministeren seia «litt spesielt», og den sjarmerande Torbjørn Røe Isaksen argumentera for å redusera uførepensjonen av omsyn til slitarane i arbeidslivet, er at eg har tapt og er i eit argumentativt landskap der eg ikkje veit korleis eg kan handla. Det er ikkje som å læra seg kva orda tyder for fyrste gong, og det er det vel ingen som hugsar når dei gjorde, men kanskje som å koma til eit land der ein for så vidt skjønar språket, men ikkje heilt når folk meiner alvor.

(det var laurdagens fokustekst i klassekampen, som vel avslører at eg verkeleg dont know what to do.)

Dette innlegget vart posta under Uncategorized. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s