Den siste sumaren

Den siste sumaren eg budde i Oslo, såg eg politiet jaga fattigfolk gjennom gatene.

Eg kom opp frå tbanestasjonen på Grønland. Fyrst såg eg politibilane og nokre folk i uniform og refleksvest. Så såg eg ei bylgje av folk med plastposar og soveposar bevega seg bortover Grønlandsleiret, over Vaterlandsbrua, mot sentrum. Det såg ut som ein film. Redde menneske som vert jaga av menn i uniform er eit godt motiv.

Dei vart jaga gjennom gatene fordi politiet og kommunen meinte at dei kunne ikkje sova på gata. Sjølv om det ikkje er forbode. Men kvar skal ein elles sova når ein ikkje har nokon stad å bu og ikkje pengar til å kjøpa det? I avisene stod det at det ikkje var ein politiaksjon, men ein kommunal parkryddeaksjon med støtte frå politiet, på grunn av vond lukt og forsøpling. Så tilbaud ein person ei tomt så folk sette opp ein leir på Årvoll, i Groruddalen. Den stengde kommunen etter kort tid av «helsemessige omsyn». Ein kan diskutera kva som er sunnast av å bu trongt og tett utan ordentlege do og å ikkje ha nokon stad å bu. Så vart det sett opp ein leir ved Sognsvann, som også vart stengd etter ei stund. Eg veit ikkje kva som hende etter det.

At menneske budde på gata i Oslo av naud var ikkje politiet eller byrådet sitt problem, det var berre dei som ikkje hadde ein stad å bu sitt. Problemet til byrådet og politiet var at dei budde på gata. Det har me vorte mint om dei siste dagane. Politiet førebur seg til neste sumar. No har dei lansert eit framlegg om at det skal verta forbode å sova på gata i Oslo, dette skal visst bystyret ta stilling til (jf nettavisa Oslo by 1 februar, http://www.osloby.no/nyheter/Oslo-politiet-vil-innfore-soveforbud-7108362.html). Siv Jensen kjem med eit oppfylgingsutspel om at dette er veldig bra så lenge politiet praktiserer det slik at nordmenn framleis skal få bu på gata. Spesialeininga for politisaker har kritisert oslopolitiet for å ha køyrt heimlause av byen og sett dei av åleine på ukjend stad, utan å loggføra det. Dette har Spesialeininga undersøkt etter at nokon av dei bortkøyrde har klaga. Spesialeininga legg til grunn at bortkøyringane har skjedd, men av di dei ikkje er loggførde er det uråd å vita kva som har hendt utover det, og difor må sakene leggjast bort. Dei legg lakonisk til: «Praksisen med bortkjøring begrunnes med at den bortkjørte da vil velge å dra hjem, i stedet for å dra tilbake til byen. En slik tankegang vil ikke ha effekt overfor bostedsløse»

No har eg flytt frå byen, til ein stad der alle bur i hus, og slepp å tenkja meir på dette. Men oslobuarar er tvinga til å møta nauden i Europa att neste sumar. Arbeidslause fattige menneske kjem til å koma hit frå Europa for å tena pengar. Me har ikkje lenger lov til å stogga dei på grensa. Og denne gongen har politiet tenkt å vera budde.

I Arbeidarpartislagordet heiter det «alle skal med». «Sei hei, ver ein ven, bli med», oppmodar barne-tv ungane om. Politiet og oslopolitikarane ser på menneske i naud som eit ordens- og hygieneproblem, og difor er løysinga rydding og fjerning. Hadde dei lokale representantane for staten i hovudstaden tenkt at fattige romfolk var menneske som meg og deg, hadde dei kanskje kome på at dei ikkje forsvann når det vart mørkt, men trengde ein stad å sova. Dei kunne spurt dei kvifor dei sov der dei sov, om det gjekk an å ordna noko overnatting andre stader, om dei trong informasjon om korleis ein skaffar seg jobb, og kva dei elles tenkte om situasjonen, slik ein gjer når det er kome nye folk til gards. Men når ein fyrst har byrja med opprydding, er det vanskeleg å sjå noko anna enn drit.

(gårsdagens fokustekst i Klassekampen, men der stod han vel med tittelen «alle skal vekk», av di eg hadde vore så fjern at eg aldri fann på nokon tittel sjølv)

Dette innlegget vart posta under Uncategorized. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s