Drit og glitter

«Hei, syster, alt du tek i vert til drit», hadde eg tenkt å skriva. Eg hadde lese etikkprofessor Arne Johan Vetlesen seia at doktorgraden er det nye hovudfaget (Klassekampen 11. desember). Det er vorte så mange doktorgrader dei siste åra og avhandlingane er så korte og enkle at dei er ikkje meir verde enn eit hovudfag. Det Vetlesen ikkje sa, var at ein stor del av denne auken består av at kvinner har byrja å ta doktorgrad: halvparten av dei som leverer doktorgrad no er kvinner. Når kvinnene inntek nye akademiske posisjonar, vert posisjonane mindre verde. Eg er nesten ferdig med ein doktorgrad, det er difor eg tek det personleg.

Akkurat no har internasjoanle testar sagt at norske elevar ikkje er så dårlege til å lesa, men når dei er det, er det kvinnene som får skulda, det vert gjerne kalla feminisering av skulen. Foreininga Les gav ut heftet «Les for meg, pappa», der dei skreiv at det var mest mor som las for ungane, men det var far som var det viktige leseførebiletet for ungane. Underteksten er at når kvinner formidlar litteratur og leseglede til ungar gjer dei lesing til ein jenteting og dermed noko drit som gutane ikkje er interesserte i.

Før kriseoppslaga om at barnehagane er underbemanna kom, var det mange som snakka om at det var skadeleg for småungane å berre vera saman med damer i barnehagen heile dagen. Det var så vanskeleg for gutane når dei ikkje hadde mannlege førebilete. Som om ungar under skulealder var saman med menn i arbeidstida før det vart vanleg å gå i barnehage

Fyrste gongen eg møtte denne versjonen av røynda var som ein påstand då eg var student. Ein kompis hadde vore på eit møte i Raud Ungdom og lært at jobbar som vert tekne over av kvinner ofte misser status, som veterinæryrket og læraryrket. Eller utdanning. Eller å vera flink på skulen. Eg vart så sint, eg hugsar ikkje om eg slo. Dette kunne ikkje vera sant, for kva skulle ein som jente gjera då, liksom?

Ein arbeider hardt og trur ein er flink, og så kjem dei som har greie på det og seier at det ikkje er verdt nokon ting: «Å, så du er nesten ferdig med ein doktorgrad? Men det er det nye hovudfaget, veit du». Tilbake til start.

Og difor hadde eg tenkt å koma med denne påminninga om at alt me kvinner tek i vert til drit, og at då fekk me vel berre gå over til å gjera jobbar som burde devaluerast, som å steikja biffen eller opna vinflaska, eller i desse joletider: skjenkja akevitt til jolemiddagen eller vaska bilen på jolaftan føremiddag, som eg har høyrt er ein mannejobb.

Vel, men så sat eg i bilen min, då, og køyrde mellom Anda-Lote og Folkestad-Volda og så kom DDE på radioen med den for meg ukjende klassikaren Verdens beste stjernegut, med strofene «Æ lista mæ stillt innpå rommet/Du hadd’ endelig sovna te slut/Du va trist for du fikk itj vær’ Lucia/ Berre for at du va gut» og «Neste morra vart vi vek’t tidlig/Av den fine Lucia-sangen/Med adventskransen på haue/stod du og sang i gangen» (les heile teksten på heimesida til DDE).

Og då skjøna eg to ting: 1. Glitter vil dei ha, karane. Og 2: Når Bjarne Brøndbo i det ultrafolkelege DDE syng sentimentalt om barnehageguten hans som var så lei seg for at han ikkje fekk vera Lucia, og at det er heilt greitt for ein gut – då er ikkje det at gutar vil vera lucia berre vitseteikningar eller svensk barne-tv. Då er det kanskje likevel håp om endring av verdiskalaen, då.

Kanskje det ein dag vert slik også for vaksne gutar at ikkje alt som kan knytast til kvinner er mindre verdt. Sjølv om doktorgraden nok aldri vert så fjong som han var for tjue år sidan. God jol!

(dagens fokustekst i klassekampen)

Dette innlegget vart posta under politikk, tøys og fjas. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s